شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » فلنج » فلنج کور
فلنج اسلیپون

 

این نوع فلنج در سرویسهای معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. نصب آن ساده است و مقاومت آن در برابر فشار داخلی دو سوم و در برابر بار خستگی یک سوم فلنج گردندار و هزینه نصب آن مقداری بالاتر است.


جهت فلنج اتصالاتي مانند زانوئيها به ديگر اتصالات فلنجي و يا فلنج لوله ها مناسب است. اين نوع فلنج مقاومت كمتري نسبت به شوك و ارتعاش دارد. مقاومت آن تحت فشار تقريباً يك سوم مقاومت فلنج Welding Neck مشابه مي باشد. فاصله لوله تا انتهاي فلنج نيز همانند اتصالات Socket يك شانزدهم اينچ مي باشد. روش اتصال اين نوع فلنج به لوله به اين صورت مي باشدكه لوله طوري داخل آن قرار مي گيرد كه به اندازه ضخامت لوله بعلاوه 1.6mm تا 3.2mm لوله از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد و از داخل وخارج جوشكاري مي گردد. از اين نوع فلنج براي سرويس هاي معمولي استفاده مي شود. نصب آن ساده، و تراز كردن لوله نيز آسان است. براي بريدن لوله به طول معين دقت و تلرانس دقيق لازم نيست و هزينه نصب آن از فلنج گردندار بيشتر است و مقاومت حساب شده آن تحت فشار داخلي 2/3 و مقاومت عمري آن تحت خستگي (Fatigue) برابر 1/3 فلنج فوق است.فلنج روكار براي تمام فشار ها موجود است و تحت استاندارد ASME استفاده از آن براي كلاس هاي 300و150 جايز است و عموماً براي جايي مناسب است كه محل لازم براي فلنج گردندار موجود نيست و جوش داخلي آن نسبت به فلنج گردندار بيشتر خورده مي شود.

فلنج اسلیپون - slip on flange
فلنج اسلیپون - slip on flange
فلنج اسلیپون - slip on flange