شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » ابزار دقیق
ابزار دقیق

 

مهمترین بخش مهندسی صنعت ، اعم از صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه ، نیروگاه ، صنایع فولاد ، داروسازی ، صنایع غذایی و... را واحد کنترل این مجموعه ها عهده دار می باشند. کنترل پروسه های مختلف در صنایع همواره نیازمند ادواتی دقیق می باشد تا بتوان ، فرایندهای مختلف را تحت کنترل در آورد ، بگونه ای که می توان گفت واژه ی کنترل با    ابزار دقیق معنی پیدا می کند.


ابزار دقیق ادواتی هستند که برحسب نوع کمیت مورد نیاز واحد تحت کنترل ، اعم از فشار ، دما ، فلو ، سطح و... با توجه به شرایط ، دقت مورد نیاز و استانداردهای تعین شده انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند.


واحد ابزاردقیق شرکت پترو کنترل بعنوان تامین کننده ادوات ابزاردقیق و کنترل صنعتی و همچنین ارائه خدمات و مشاوره فنی در سالیان متمادی ، مفتخر به تامین و همکاری مداوم با صنعت کشور می باشد.


تجهیزات ابزار دقیق برحسب کمیت های مورد نیاز طبقه بندی می شوند که شامل:ادوات فشار

ادوات فشار


پرشرگیج Pressure Gauge


پرشر ترنسمیتر Pressure Transmitter


پرشر سوئیچ Pressure Switchادوات فشار

ادوات دما


ترمومتر Temperature Gauge


ترنسمیتر دما Temperature Transmitter


ترموستات Temperature Switch


ترموول Thermowellادوات فشار

ادوات فلو


فلو ترنسمیتر Flow Transmitter


نمایشگر فلو Flow Indicator


فلو سوئیچ Flow Switchادوات فشار

ادوات سطح


ترنسمیتر سطح Level Transmitter


نمایشگر سطح Level Gauge


سوئیچ سطح Level Switch


شیرهای کنترلی

شیرهای کنترلی


کنترل ولو Control Valve


ترموستاتیک ولو Thermostatic Valve


پوزیشنر Positioner


آی تو پی پوزیشنر I/P Positionerمنیفولد

منیفولد


منیفولد یکراهه One Way Manifold


منیفولد دوراهه Two Way Manifold


منیفولد سه راهه Three Way Manifold


منیفولد پنج راهه Five Way Manifoldکالیبراتور

کالیبراتور


هارت HART


کالیبراتور فشار Dead Weight Tester


کالیبراتور دما Temperature Calibrator


میلی آمپر سورس Milli Amp Source