شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » لوله و تیوپ » لوله فولادی
لوله فولادی

 

برای انتخاب نوع لوله برای سيستم های مختلف مي‌توان از جدول استفاده کرد ولی PIPNG HANDBOOK برای دماهای بالاتر از C°F200 و فشارهای بيش از psig150 لوله‌های بدون درز را پيشنهاد داده است. لوله‌های فولادی در دو نوع درزدار و بدون درز ساخته مي‌شوند و در دو نوع سياه فولادی وگالوانيزه(داخل، بيرون و يا هردو رو گالوانيزه شده) عرضه مي‌شوند.لوله های فولادی در استاندارد DIN:

لوله‌های فولادی DIN2440 و DIN2441 درزدار و بدون درز و با سطوح خارجی سياه گالوانيزه و يا از فولاد ST33-2 و طبق استاندارد DIN17100 ساخته مي‌شوند فشار نامي 25 بار و فشار آزمايش در کارخانه با آب 50 بار است . اين نوع لوله‌ها از نوع دو سر ساده و دو سر دنده با بوشن و مناسب برای اتصال دنده‌ای است .


لوله‌های فولادی در استاندارد ANSI:

ضخامت ديواره لوله با Schedule بيان مي‌شود و محدوده آن از 5 Schedule که سبک ترين است تا 160 Schedule تغيير مي‌کند. ضخامت جداره لوله با اندازه لوله تغيير مي‌کند، رده بالا تر بيان-گر ضخيم تر بودن جداره لوله برای يک قطر معين مي‌باشد. اين نوع لوله‌ها بستگی به نوع آنها مي‌توانند بصورت دوسر دنده، فلنجی و يا دو سر ساده برای جوش عرضه شوند.دو نوع سيستم برای توصيف ضخامت جداره لوله‌ها عموميت يافته است

الف - سسيتم اول که سالهای متمادی در عرصه تجارت کاربرد دارد:

STD=Standard

XS=Extra strong (extra heavy)

XXS=Double extra strong (Double extra heavy)


ب- سيستم دوم بر اساس رده لوله‌ها موسوم شده است و هر رده برای يک اندازه معين ،دارای ضخامت های جداره گوناگونی است.برخی از رده‌های معروف بشرح ذيل است:

Sch 40= Schedule 40/Sch 80 =Schedule 80/Sch 160= Schedule 160

لوله‌های فولادی در استاندارد BS

برای کاربردهای مورد نظر اين قسمت لوله‌های فولادی در استاندارد و عرضه مي‌شوند.

1- لوله‌های فقط از نوع بدون درز مناسب برای اتصال دنده‌ای و يا اتصال جوشی تا قطر نامي‌150mmبصورت دو سر ساده، يا بصورت دو سر دنده با بوشن و در سه وزن سبک، متوسط و سنگين عرضه مي‌شوند.

اين لوله‌ها تا دمای و فشار کار مجاز 21 bar کاربرد دارند به شرطی که ضخامت جداره آنها از آنچه که در جدول وزن متوسط داده شده کمتر نباشد و نوع اتصال لوله جوشی باشد.

در صورتی که اتصال از نوع دنده‌اي باشد تا دمای کار حداکثر، فشار کار مجاز آن تا 9 bar کاهش مي‌يابد. فشار آزمايش اين لوله‌ها در کارخانه 50 bar مي‌باشد اين لوله‌ها قابل خم کردن هستند.

2- لوله‌های فولادی از نوع درز دار و بدون درز و از نظر ترکيب شيميايي و نوع ساخت در پنج گروه عرضه مي‌شوند. فولاد کربن دار مخصوص مصارف عمومي‌تحت فشار فولاد کربن دار و کربن منگنز مخصوص مصارف تحت فشار با دمای بالا فولاد کربن دار و با آلياژهای ديگر مخصوص مصارف تحت فشار با دمای پايين (صنايع تبريد) فولاد کربن دار و با آلياژهای ديگر مخصوص مصارف تحت فشار با دمای دمای بالا لوله‌های فولادی از نوع ضد زنگ(STAINLESS STEEL)

لوله‌های فولادی در استاندارد ISO

برای کاربردهای مورد نظر اين قسمت در استاندارد ISO لوله‌های فولادی طبق ضوابط مندرج در استانداردهای 65 ISO و 4200 ISO عرضه مي‌شوند لوله‌های 65ISO مناسب برای اتصال دنده‌اي و يا اتصال جوشی تا قطر 150 mm بصورت دوسردنده با بوشن در چهار سری عرضه مي‌شوند:

- لوله‌های فولادی سنگين درزدار و بدون درز

- لوله‌های فولادی وزن متوسط، درزدار و بدون درز:

لوله فولادی , carbon steel pipe