شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » گسکت
گسکت

 

در اینجا تمامی زیر شاخه های گسکت گردآوری شده است و شما میتوانید برای مشاهده جزئیات تر هر محصول روی آن کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری کسب نمایید

گسکت اسپیرال وند , Spiral Wound Gasket
گسکت رینگی , Ring Joint Gasket
گسکت متال جکت , Metal Jacket Gasket

گسکت اسپیرال وند
Spiral Wound Gasket

برای مشاهده جزئیات بیشتر محصول گسکت اسپیرال وند روی تصویر کلیک کنید

گسکت رینگی
Ring Joint Gasket

برای مشاهده جزئیات بیشتر محصول گسکت رینگی روی تصویر کلیک کنید

گسکت متال جکت
Metal Jacket Gasket

برای مشاهده جزئیات بیشتر محصول گسکت متال جکت روی تصویر کلیک کنید

گسکت تخت , Flat Gasket
گسکت لاستیکی , Rubber Gasket
ورق گسکت , Sheet Gasket

گسکت تخت
Flat Gasket

برای مشاهده جزئیات بیشتر محصول گسکت تخت روی تصویر کلیک کنید

گسکت لاستیکی
Rubber Gasket

برای مشاهده جزئیات بیشتر محصول گسکت لاستیکی روی تصویر کلیک کنید

ورق گسکت
Sheet Gasket

برای مشاهده جزئیات بیشتر محصول ورق گسکت روی تصویر کلیک کنید