شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  محصولات » شیرآلات » شیر کشویی
شیر کشویی

 

اين شيرها بيشتر در محل هايي به كار مي روندكه بخواهند جريان سيال را به طور كامل بسته يا باز نمايند. از خواص اين شير ميتوان به كم بودن افت فشار در طول آن اشاره نمود. به همين دليل در سر راه لوله هاي با طول زياد از اين شيرها استفاده ميشود. يك شیر کشویی براي محدوده وسيعي از سيالات ميتواند مورد استفاده قرار گيرد و در هنگام بسته شدن آببندي خوبي دارد. مهمترين موارد استفاده از اين شيرها در مايعات ويسكوز (چسبنده) همانند گريسهاي سبك، روغنهاي سنگين و ساير سيالات غير قابل اشتعال ميباشد. مجرابند اين شير وقتيکه بطور كامل باز می‌شود، از مسير عبور جريان حذف می‌شود. اين خاصيت باعث از بين رفتن هرگونه مقاومتی در شير هنگامی که باز است می‌گردد. وقتي که شير کاملاً بسته شد يک حلقه مجرابند را آببندي می‌کند. با قرارگيری مجرابند درداخل حلقه آب-بندی، نشتي به مقدار زيادي كاهش مييابد و حتي امكان دارد مقدار نشتي به صفر نيز نزديك گردد


انواع شیر کشویی


Double Disk Gate:

نوع اول كه به نام موازي معروف است بر اساس استفاده از يك مجرابند تخت دروازهاي كه در بين دو نشيمنگاه موازي قرار گرفته تشكيل گرديده است. (جريان بالادست وجريان پائين دست) اين شيرها همچنين داراي يك لبه تيز در قسمت پائين خود ميباشند كه اين لبه تيز براي برش و از بين بردن ذرات جامد ورودي به شير مي باشد. مزيت مهم اين قبيل شيرها اين است كه علاوه بر بكار رفتن براي Valve Seat هاي نامتـقارن،ميتوانند براي Valve Seat هاي زاويهاي نيز بكار روند.


Wedge Gate:

نوع ديگر از اين شيرها بنام WedgeGate (مجرابند گوهاي شكل) ميباشد. دراين نوع از شيرها از دو نشيمنگاه مورب ويك مجرابند مورب استفاده ميگـردد. (به منظور امكان بسته شدن در حالت Shut Off همـانطور که می-دانيم ساقه مجـرابند را بالا و پايين میبرد و بدين ترتيب مقدار باز و بسته کردن شير را کنترل میکند. فراموش نکنيم که در اين شيرجهت حرکت سيال کاملاً مستقيم بوده و در صورتی که شيـر کاملاً باز باشد Gate از مسير جريان خارج شـده و افت فشار به حداقل میرسد همچنين تلاطم جريان بسـيار کم است. در حالت باز شدن شير، مسير جريان در يك وضعيت غير خطي رشد كرده كه متناسب با ميزان درصد باز شدن شير ميباشد. اين بدان معني است كه نسبت جريان با حركت محور شير بطور يكسان تغيير نميكند و بيشتر تغيير جريان به وجود ميآورد و همين عامل باعث فرسايش مجرابند و نشيمنگاه آن شده و ايجاد نشتي مينمايد (در صورت استـفاده از حالت تنظـيمي براي شير)، به همين دليـل اين شير براي تنـظيم جريان مورد استفاده قرار نميگيرد.
شیر کشویی - gate valve
شیر کشویی - gate valve
شیر کشویی - gate valve